Labraunda

TR / FR

 

Axel W. Persson, ‘Swedish Excavations at Labraunda 1948’, K. Humanistiska Vetenskapssamfundets i Lund Årsberättelse 1948-1949, III (Bulletin de la Société Royale des Lettres de Lund 1948-1949, III), Lund 1949, 24-32.

——, ‘De svenska utgrävningarna i Labranda i Mindre Asien’, Kungl. Vetenskapssocietetens Årsbok, Uppsala 1950, 53-68.

Gösta Säflund, ‘The Swedish Excavations at Labraunda, 1953’, Türk Arkeoloji Dergisi 6, 1956, 3f.


Pontus Hellström, ‘Labraunda 1983’, Araştırma Sonuçları Toplantısı 2, 1985, 131-138.

——, ‘Labraunda 1985’, Araştırma Sonuçları Toplantısı 4, 1987, 157- 166.

——, ‘Labranda 1988’, Kazı Sonuçları Toplantısı 11:2, 1990, 341-345.

——, ‘Labraunda 1989’, Kazı Sonuçları Toplantısı 12:2, 1991, 247- 250.

——, ‘Labraynda 1990’, Kazı Sonuçları Toplantısı 13:2, 1992, 155- 158.

——, ‘Labraynda 1991’, Kazı Sonuçları Toplantısı 14:2, 1993, 123- 131.

——, ‘Labraynda 2002’, Kazı Sonuçları Toplantısı 25:1, 2004, 269- 272.


Pontus Hellström & Lars Karlsson, ’Labraynda 2003, Kazı Sonuçları Toplantısı 26:1, 2005, 123-131.


O. Henry et al., “Labraunda 2015”, Anatolia Antiqua XXIV, 2016, 339-457.

——, “Labraunda 2014”, Anatolia Antiqua XXIII, 2015, 301-394.

——, “La mission Labraunda 2013 – Rapport préliminaire”, Anatolia Antiqua XXII, 2014, 255-325.

——, “Labraunda 2012 – Rapport préliminaire”, Anatolia Antiqua XXI, 2013, 285-355.


Lars Karlsson, ‘Labraunda 2004’, Kazı Sonuçları Toplantısı 27:1, 2006, 101-104.

——, ‘Labraunda 2005’, Kazı Sonuçları Toplantısı 28:1, 2007, 65-70.

——, ‘Labraunda 2006’, Kazı Sonuçları Toplantısı 29:1, 2008.

——, ‘Labraunda 2007’, Kazı Sonuçları Toplantısı 30:1, 2009.

——, ‘Labraunda 2008’, Kazı Sonuçları Toplantısı 31:1, 2010.


Lars Karlsson with O. Henry and J. Blid, ‘Labraunda. A preliminary report on the Swedish excavations in 2004-2007’, Istanbuler Mitteilungen, 2008,

————————————————— , ‘Labraunda 2008, a preliminary report on the Swedish excavations’, Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 2, 2009, 57-87.

————————————————— , ‘Labraunda 2009, a preliminary report on the Swedish excavations’, Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 3, 2010, 61-104.