Labraunda

Andron_B_C_Terraces_and_East_stoa_eng.html

Labraunda

 

Anıtlar: Andron B ve Andron C terasları ile Doğu Stoa

    Geniş merdivenlerin tepesine ulaşıldığında terasın batı ucunda Andron B’nin, yani Maussollos’un Andronunun cephesi görülüyor. Cephenin önünde iki sütun tamburu ve bir tamburun üzerine yerleştirilmiş zengin bezemeli İyonik volütlü başlık dikkati çekiyor. Arkada, en üst terasın en uzak ucunda, planı Andron B’ninkiyle nerdeyse tıpatıp aynı olan Andron A görülebiliyor. Andron A, Kutsal Alandaki yapılar arasında en iyi durumda olanıdır.

Foreword_tr.html